Till tvivlande maskrosbarn

inget är hugget i sten
och du är det första miraklet

CreeperMediaCreeper