de längsgående
linjerna
och den lockande lösningen