"Jag tycker inte alls man bör bygga handikapp-
ramper i varenda gathörn hela tiden."

Alexander Bard i Aron Flams podd Dekonstruktiv kritik 2016-01-12